Mainadisch

de amforen zijn niet aan te slepen
hindevellen zwaar van zweet
slordig sliertend het losse haar

lieflijk fluiten, ritmisch tromgebonk
teer gras door meisjesvoet geplet

feestgedruis, bezopen kreten
geroep weerklinkt: εὐία, εὐοῖ

druivennat vergist – voor zorg een troost

laat ons ook vrolijk zijn vandaag
vrouwen, mannen, jong en oud
vergeet elke sombere gedachte

maak muziek, dans en zing
met klimop de staf omrankt

wie gelukkig wil zijn, wees het
over morgen is geen zekerheid

Copyright Degenaar, M. (2020)