CURRICULUM VITӔ

Marjolein Degenaar

Personalia

Opleiding

2019
Cursus Korte verhalen schrijven, Pieter Olde Rikkert, Rotterdam.
2016
Auteurscursus Science voortgezet onderwijs, Noordhoff Uitgevers Groningen.
2002
Bachelor of Education (Teacher Training Biology), Hogeschool Rotterdam.
1992
Promotie tot doctor in de wijsbegeerte, Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam.
1988
Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge.
1986-1987
Bijvak neurofysiologie, Medische Faculteit, Erasmus Universiteit Rotterdam.
1986
Doctoraalexamen wijsbegeerte, Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam. (Vrije studierichting met de vakken sociale wijsbegeerte, dialektische methode, analytische methode, logika, geschiedenis van het denken, sociologie, psychologie, pragmatiek, taalfilosofie en scriptie (Het sensualisme van Condillac. Epistemologische en psychologische problemen in de achttiende eeuw met betrekking tot de zintuiglijke gewaarwording). Eerstegraads bevoegdheid filosofie en maatschappijleer.
1982
Taalfilosofie, Centrale Interfaculteit, Universiteit van Amsterdam. (Inleiding taalfilosofie en pragmatiek.)
1981-1986
Propedeuse en 1e doctoraaljaar psychologie, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Subfaculteit Psychologie, Rijksuniversiteit Utrecht. (Ontwikkelingspsychologie, historische en theoretische aspecten van de psychologie, informatieverwerking, biopsychologische basis van het gedrag, methoden en technieken, theoriediscussiegroep, filosofie en stage waarnemingspsychologie: Complexiteit en preferentie van geurstoffen.)
1980-1981
Bijvak sociologie, Institute of Social Studies, Den Haag. (Women and development.)
1978
Propedeutisch eksamen [sic] biologie, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, Subfaculteit Biologie, Rijksuniversiteit Utrecht. (Plantenrijk, dierenrijk, geologie, scheikunde, beleidsgerichte biologie, celbiologie, genetika, natuurkunde, wiskunde/statistiek, taxonomie/flora, algemene plantkunde.)
1977
Testimonium aanvullend tentamen natuurkunde, Rijksuniversiteit Utrecht.
1977
Diploma Gymnasium-β, St. Montfort College, Rotterdam. (Nederlandse, Griekse, Franse en Engelse taal- en letterkunde, wiskunde I, scheikunde en biologie.)

Verrichte werkzaamheden

2019
Jurylid PoëzieRevue, samen met Mustafa Stifou en Jimmie Smet, Hofpleintheater Entrée, Rotterdam.
2018
Jurylid VERS PoëzieRevue, samen met Joost Baars en Myrte Leffring, Theater 222, Rotterdam.
2013-heden
Medewerkster Amphora – poëzierubriek.
2004-2017
Docent IJsselcollege, Capelle aan den IJssel (filosofie, biologie, algemene natuurwetenschappen); mastermodules inleiding in de filosofie, wijsgerige antropologie, ethiek en kenleer; projectblokken debatteren, vooroordelen, tuinen van de farao's e.a.); begeleiding projectblokken en praktische opdrachten; begeleiding (lio)stage; redactielid Helden en Obstakels (2012).
2001-heden
Docent Erasmiaans Gymnasium, Rotterdam (biologie, algemene natuurwetenschappen, culturele vorming, filosofie, natuur, leven en techniek, onderzoeksvaardigheden); mentoraat; begeleiding verrijkingsprojecten en profielwerkstukken; redactielid lustrumboek Ex Pluribus Unum, 675 Jaar Erasmiaans Gymnasium (2004) en eindredactie lustrumboek Culinaire diversiteit op het Erasmiaans Gymnasium (2018).
2001-2002
Onderwijsassistent groep 5, Montessori Basisschool, Capelle aan den IJssel.
2001
Projectmedewerker Universiteitsbibliotheek, Erasmus Universiteit Rotterdam. (Afdeling Documentaire Informatie.)
2000-2001
Vakreferent Filosofie, Universiteitsbibliotheek, Erasmus Universiteit Rotterdam.
2000
Docent Nederlands, Montessori Lyceum, Rotterdam.
1999
Docent Biologie, Erasmiaans Gymnasium, Rotterdam.
1998
Docent Maatschappijleer, Albeda College, Rotterdam.
1993
Aanvraag Akademie-onderzoek goedgekeurd door EUR; premie f 15.000, besteed aan vertaling proefschrift.
1990-1994
Gastmedewerker, wetenschappelijk docent en wetenschappelijk onderzoeker, Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam. (Vakgroep Praktische Filosofie en Geschiedenis van het Denken.)
1986-1990
Assistent in opleiding, Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam. (Vakgroep Filosofie en Interdisciplinariteit.)
1986
Wetenschappelijk onderzoeker, Centrale Interfaculteit, Erasmus Universiteit Rotterdam. (Vakgroep Filosofie, Geschiedenis van de Wijsbegeerte.)
1981-1985
Diverse studentassistentschappen bij de Centrale Interfaculteit, Erasmus Universiteit Rotterdam, en de Faculteit der Sociale wetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht. (Vakgroep Theoretische Filosofie, Logica en Analytische methode, resp. Vakgroep Psychonomie, Geschiedenis en Theorie van de Psychologie.)

Redactiewerk

Wetenschappelijke publicaties

ABSTRACT Suppose that a congenitally blind person has learned to distinguish and name a sphere and a cube by touch alone. Then imagine that this person suddenly recovers the faculty of sight. Will he be able to distinguish both objects by sight and to say which is the sphere and which the cube? This was the question which the Irish politician and scientist William Molyneux put to John Locke in 1688. Molyneux's question has intrigued a wide variety of intellectuals for three centuries. Those who attempted to solve it include Berkeley, Reid, Leibniz, Voltaire, La Mettrie, Condillac, Diderot, Müller, Helmholtz, William James and Gareth Evans. This book is the first comprehensive survey of the history of the discussion about Molyneux's problem. It will be of interest to historians of both philosophy and psychology.

Journalistieke publicaties

Educatieve publicaties

Poëzie

Digitaal

Radio

Poster

Pols de la memòria, Catalaanse vertaling van Van stof ontdaan (Vert. M. Vilalta). Verkrijgbaar als poster (zowel in het Nederlands als in het Catalaans).

Ongepubliceerde gedichten

Ongepubliceerd Proza

Muziek

Violiste in

Opnames