CURRICULUM VITӔ

Marjolein Degenaar

Personalia

Opleiding

2002: Bachelor lerarenopleiding VO biologie, Hogeschool Rotterdam.

1992: Promotie tot doctor in de wijsbegeerte, Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam.

1986-1987: Bijvak neurofysiologie, Medische Faculteit, Erasmus Universiteit Rotterdam.

1986: Doctoraalexamen wijsbegeerte, Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam.

1982: Taalfilosofie, Centrale Interfaculteit, Universiteit van Amsterdam.

1981-1986: Propedeuse en eerste doctoraaljaar psychologie, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Subfaculteit Psychologie, Rijksuniversiteit Utrecht.

1980-1981: Bijvak sociologie, Institute of Social Studies, Den Haag.

1978: Propedeutisch eksamen [sic] biologie, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, Subfaculteit Biologie, Rijksuniversiteit Utrecht.

1977: Testimonium aanvullend tentamen natuurkunde, Stichting Aanvullend Onderwijs i.o., ten dienste van de Rijksuniversiteit Utrecht.

1977: Diploma Gymnasium-β, St. Montfort College, Rotterdam.

Werkzaamheden

1998-heden
Diverse docentschappen aan het Erasmiaans Gymnasium, Rotterdam (biologie, algemene natuurwetenschappen, culturele vorming, filosofie, natuur, leven en techniek, onderzoeksvaardigheden); IJsselcollege, Capelle aan den IJssel (filosofie, biologie, algemene natuurwetenschappen); Montessori Lyceum, Rotterdam (Nederlands); Albeda College, Rotterdam (maatschappijleer). Onderwijsassistent groep 5, Montessori Basisschool, Capelle aan den IJssel. Diverse niet-lesgebonden activiteiten (mentoraat, begeleiding verrijkingsprojecten, praktische opdrachten en profielwerkstukken, begeleiding (lio)stage, (eind)redactie lustrumboeken, het maken van projectblokken, mastermodules e.d).
2000-2001
Diverse aanstellingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (projectmedewerker en vakreferent Filosofie, Universiteitsbibliotheek).
1986-1994
Diverse aanstellingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (gastmedewerker, wetenschappelijk docent, wetenschappelijk onderzoeker en assistent in opleiding, Faculteit der Wijsbegeerte, en wetenschappelijk onderzoeker, Centrale Interfaculteit.
1981-1985
Diverse studentassistentschappen bij de Centrale Interfaculteit, Erasmus Universiteit Rotterdam, en de Faculteit der Sociale wetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht.
1993
Aanvraag Akademie-onderzoek goedgekeurd door EUR; premie f 15.000, besteed aan vertaling proefschrift.

Wetenschappelijke publicaties

ABSTRACT Suppose that a congenitally blind person has learned to distinguish and name a sphere and a cube by touch alone. Then imagine that this person suddenly recovers the faculty of sight. Will he be able to distinguish both objects by sight and to say which is the sphere and which the cube? This was the question which the Irish politician and scientist William Molyneux put to John Locke in 1688. Molyneux's question has intrigued a wide variety of intellectuals for three centuries. Those who attempted to solve it include Berkeley, Reid, Leibniz, Voltaire, La Mettrie, Condillac, Diderot, Müller, Helmholtz, William James and Gareth Evans. This book is the first comprehensive survey of the history of the discussion about Molyneux's problem. It will be of interest to historians of both philosophy and psychology.

Journalistieke publicaties

Educatieve publicaties

Poëzie

Digitaal

Radio

Vertaald

Poster

Jury

Poëzierubriek

Proza

Nog ongepubliceerd

Muziek

Violiste in:

Opnames