CURRICULUM VITӔ

Marjolein Degenaar

Personalia

Naam: Marjolein Degenaar

Geboorteplaats: Rotterdam

Lid van de PostHumeous Society

Voorheen lid van de CIF-sisters


Contact over de roman Drie volle manen: info[apenstaartje]drievollemanen.nl. Dit adres blijkt soms niet te werken. Dan graag contact opnemen met de uitgeefster: jitskekingma@elikser.nl.

Marjolein Degenaar. (2020). Drie volle manen. Leeuwarden, Nederland: Elikser. ISBN: 9789463652933.

Zie voor meer informatie: https://www.elikser.nl/drie-volle-manen.htm.

Wilt u een recensie-exemplaar van het boek ontvangen of wilt een interview met de auteur, dan kunt u contact opnemen met Jitske Kingma: jitskekingma@elikser.nl of 058-2894857 of 06-48626286.

Opleiding

Bachelor lerarenopleiding VO biologie

Promotie tot doctor in de wijsbegeerte

Doctoraalexamen wijsbegeerte

Propedeuse en eerste doctoraaljaar psychologie

Propedeutisch eksamen [sic] biologie

Gymnasium-β

Werkzaamheden

Diverse docentschappen aan verschillende opleidingsinstituten

Violiste in diverse ensembles

Diverse aanstellingen aan de RUU en EUR

Redactiewerkzaamheden

• scripties, profielwerkstukken, praktische opdrachten, essays, interviews, projectblokken,
lesmateriaal

• wetenschappelijke artikelen en boeken

• lustrum-, jaar- en projectboeken

• websites, nieuwsbrieven, rapporten, projectplannen

• sollicitatie- en aanbevelingsbrieven

• reclameteksten, brochures, vakantiefolders

Wetenschappelijke publicaties

ABSTRACT Suppose that a congenitally blind person has learned to distinguish and name a sphere and a cube by touch alone. Then imagine that this person suddenly recovers the faculty of sight. Will he be able to distinguish both objects by sight and to say which is the sphere and which the cube? This was the question which the Irish politician and scientist William Molyneux put to John Locke in 1688. Molyneux's question has intrigued a wide variety of intellectuals for three centuries. Those who attempted to solve it include Berkeley, Reid, Leibniz, Voltaire, La Mettrie, Condillac, Diderot, Müller, Helmholtz, William James and Gareth Evans. This book is the first comprehensive survey of the history of the discussion about Molyneux's problem. It will be of interest to historians of both philosophy and psychology.

Journalistieke publicaties

Educatieve publicaties

Poëzie

Vertaald

Jury

Poëzierubriek

Proza

Muziek

Violiste in diverse ensembles

Opnames